Fasib Insjön AB har 15 lägenheter samt 2 lokaler på Insjövägen 13 i Insjön.
Lokalerna hyrs av Handelsbanken och Dalarnas Ridsportförbund.
Vi har dessutom en liten villa efter Källvägen.

Visa lägenheter